Egge Gård

Egge gård, ved Steinkjer i Nord-Trøndelag, nevnes som høvdingsete flere ganger i vår sagalitteratur.

Da Hårfagre-ætten begynte å samle landet til en norsk riksenhet, ser det ut som Egge var et av motstandssentrene hvor selvrådigheten holdt stand lenge. Sagaene og skaldekvadene gir oss et galleri av personer på Egge, og første gang Egge nevnes i sagaen er i Snorre Sturlason sin saga om Håkon den gode, der det fortelles om Trond Haka fra Egge, som var høvding for bøndene i Sparbyggjafylket rundt år 940. Trond Haka var en av dem som tvang Håkon den gode til å blote på Mære for dermed å ødelegge kristendommen. I tida etter slaget ved Svolder (år 1000) er det også sannsynlig at Egge hadde en viktig rolle.

I 1021 spilte igjen bonden på Egge en avgjørende rolle i striden mellom den hedenske og den kristne tro. I Olav den hellige sin saga forteller Snorre om en mann som het Olve på Egge, som var hovgode på Mære og bøndenes talsmann. Olve var en mektig og veltalende mann av stor ætt. Da Olav Haraldson overraskende dukket opp på midtsommerblot på Mære ble Olve arrestert og drept. Sigrid, Olves kone, ble etter dette giftet bort til Kalv Arnesson, som dermed ble den nye høvdingen på Egge. Sigrid var søster til Tore Hund, og det var nettopp Tore Hund og Kalv Arnesson som førte bondehæren mot Olav Haraldsson i slaget på Stiklestad i 1030.

På 1500-tallet ble Egge lagt under kronen, men kom på slutten av 1600-tallet i privat eie, og tilhørte blant annet slektene Hersleb og Rosenvinge.  I 1886 ble gården kjøpt av Steinkjer kommune, som la ut store deler av jorda til tomtearealer, og solgte resten.  I 1897 til 1935 tilhørte Egge gård den tyskfødte storviltjegeren Otto Schulz. 7. mars 1970 brant den gamle, herskapelige hovedbygningen og ble totalskadet. Store samlinger av jakttrofeer og kunst gikk tapt.  Bårstua brant 14. januar 1978. Etter dette ble gården fraflyttet. Området er i dag et park- og friluftsområde. Hvert år arrangeres det også en vikingefestival på dette området. Området eies i dag av Egge Museum

For de som vil ha en litt mer nøyaktig plassering av hvor gården er i dag kan dere ta en titt på flyfotoet over stedet. Ved å klikke på den røde markeringen får dere også opp koordinatene som leder dere til rett plass.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>